Písomná otázka E-003550/11 Maria do Céu Patrão Neves (PPE) Komisii. Rokovania v oblasti poľnohospodárstva v súvislosti s dohodou medzi EÚ a združením Mercosur