Odločitev organa Efte glede prispevka države Lihtenštajn v višini 2,9 milijonov CHF v pokojninski sklad Personalstiftung Ferdinand Frick AG