2012/531/SZBP: Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru EU BAM Rafah/3/2012 z  25. septembra 2012 o vymenovaní vedúceho pomocnej hraničnej misie Európskej únie na hraničnom priechode v Rafahu (EU BAM Rafah)