Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011. Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 1. decembra 2011.#Európska komisia proti Belgickému kráľovstvu.#Nesplnenie povinnosti členským štátom - Voľný pohyb osôb - Kúpa nehnuteľnosti slúžiacej ako nové hlavné bydlisko - Výpočet daňovej výhody - Poplatky za zápis - Koherencia daňového systému.#Vec C-250/08.