Písomná otázka E-008292/11 Angelika Werthmann (NI) Komisii. Návrh rozpočtu na rok 2012 – rozpočtová položka 19 10 01 04