Písomná otázka E-010032/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Efektívnejšie využívanie zdrojov v Európskej únii