Písomná otázka E-6965/10 Bernd Lange (S&D) Komisii. Prihlásenie a odhlásenie sa na imigračnom úrade