Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 106/2011 z  30. septembra 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha XXI (Štatistika) k Dohode o EHP