Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7745 – Fortum/Lietuvos energija/JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG)