TITJUR Zuckerfabrik Schöppenstedt/Rada Rozsudok Súdneho dvora z 2. decembra 1971. # Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt proti Rade Európskych spoločenstiev. # Vec 5-71.