Padomes Regula (EEK) Nr. 918/83 ( 1983. gada 28. marts ), ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem