Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 918/83 1983 m. kovo 28 d. nustatantis Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą