Nõukogu määrus (EMÜ) nr 918/83, 28. märts 1983 , millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem