Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 982/82 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1982 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων oι οποίες προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της