Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii