SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE SPRÁVA O POKROKU PRI VÝVOJI SCHENGENSKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DRUHEJ GENERÁCIE (SIS II) Júl 2011 – december 2011