Písomná otázka E-005057/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie v Taliansku