Nariadenie Komisie (EÚ) č. 656/2010 z  22. júla 2010 , ktorým sa nestanovuje minimálna predajná cena v prípade štvrtej jednotlivej výzvy na predloženie ponuky na predaj masla v rámci verejnej súťaže vyhlásenej nariadením (EÚ) č. 446/2010