Padomes Lēmums 2011/782/KĀDP ( 2011. gada 1. decembris ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273/KĀDP