Neuvoston päätös 2011/782/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011 , Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2011/273/YUTP kumoamisesta