/* */

Korigendum k rozhodnutiu Rady 2011/323/EÚ z  19. mája 2011 o vymenovaní európskeho hlavného mesta kultúry na rok 2015 z Českej republiky ( Ú. v. EÚ L 146, 1.6.2011 )