OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa pozície Rady v prvom čítaní k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom