Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.6151 – PetroChina/INEOS/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG