Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012 Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. októbra 2012.#Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE proti Európskej komisii.#Odvolanie – Verejné obstarávanie Komisiou – Zamietnutie ponuky – Povinnosť odôvodnenia – Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 – Článok 100 ods. 2 – Lehota na odpoveď na žiadosť o informácie – Nariadenie (ES, Euratom) č. 2342/2002 – Článok 149 ods. 2.#Vec C-629/11 P.