Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP