Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP