Písomná otázka E-009175/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE), Maria Badia i Cutchet (S&D) a Raimon Obiols (S&D) Komisii. Porušenie rámcovej smernice o vode v obci Martorell