Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2014 al Comisiei din 5 noiembrie 2014 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume