Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1197/2014 van de Commissie van 5 november 2014 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit