Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1197/2014, annettu 5 päivänä marraskuuta 2014 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi