Nariadenie Komisie (ES) č. 1160/2006 z  28. júla 2006 o stanovení maximálnej nákupnej ceny masla pre 4. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 796/2006