Písomná otázka E-4590/05 Manolis Mavrommatis (PPE-DE) Komisii. Pozoruhodný nárast spotreby drog v Európe