Europeiska centralbankens yttrande av den 6 juli 2006 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron och ett förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2866/98 om omräkningskurserna mellan euron och valutorna för de medlemsstater som inför euron (CON/2006/36)