Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 6. júla 2006 na žiadosť Rady Európskej únie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 974/98 o zavedení eura, a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98 o prepočítavacích kurzoch medzi eurom a menami členských štátov prijímajúcich euro (CON/2006/36)