Advies van de Europese Centrale Bank van 6 juli 2006 op verzoek van de Raad van de Europese Unie inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 over de omrekeningskoersen tussen de euro en de munteenheden van de lidstaten die de euro aannemen (CON/2006/36)