Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 6. juli 2006 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen og om en forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2866/98 om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (CON/2006/36)