Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4214 — Alcatel/Lucent Technologies) Text s významom pre EHP