2004/718/ES: Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 21. apríla 2004 o udelení absolutória za finančné hospodárenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) za finančný rok, ktorý sa skončil 23. júla 2002