Nariadenie Komisie (ES) č. 237/2006 z  9. februára 2006 , ktorým sa určujú maximálne vývozné náhrady na vývoz jačmeňa v rámci verejnej súťaže v zmysle nariadenia (ES) č. 1058/2005