Písomná otázka E-0234/06 Claude Moraes (PSE) Komisii. Diskriminácia na základe jazyka