Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4087 — Eiffage/Macquarie/APRR) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP