Success-Marketing/OHMI - Chipita (PAN & CO) Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 19. apríla 2005. # Success-Marketing Unternehmensberatungsgesellschaft mbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT). # Ochranná známka Spoločenstva - Žiadosť o restitutio in integrum - Podmienky doručovania rozhodnutí a oznámení ÚHVT - Telefaxový prenos. # Spojené veci T-380/02 a T-128/03. TITJUR