Písomná otázka E-3209/10 Syed Kamall (ECR) Komisii. Predaj psieho mäsa na čiernom trhu