Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag) — Prípad, ktorý môže byť posúdený v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP