Písomná otázka E-2320/04 predkladá: Avril Doyl (PPE-DE) Komisii. Predaj automobilov a nariadenie o oslobodení skupín