PROPCELEX Rozhodnutie Rady 2005/680/SZBP z 12. augusta 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti Policajnej misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa)#Dohoda medzi Európskou úniou a Konžskou demokratickou republikou o postavení a činnosti policajnej misie Európskej únie v Konžskej demokratickej republike (EUPOL Kinshasa)