Písomná otázka E-1881/05 Satu Hassi (Verts/ALE) Komisii. Deň boja proti homofóbii v EÚ a členských štátoch