Zmluva o ústave pre európu - ZÁVEREČNÝ AKT - A.Vyhlásenia vzťahujúce sa na ustanovenia ústavy - 30.Vyhlásenie o ratifikácii Zmluvy o Ústave pre Európu