Korigendum k povoleniu štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES — Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky ( Ú. v. EÚ C 144, 20.6.2006 )