Písomná otázka E-3572/04 predkladá: Catherine Stihler (PSE) Komisii. Prípustné výnimky v ustanoveniach o štátnych príspevkoch v námornej doprave